English
Cement. Szosa Wołokołamska
Heiner Müller Cement. Szosa Wołokołamska Przekład: Mateusz Borowski
i Małgorzata Sugiera
ISBN 978-83-929429-0-0
Panga Pank - Kraków 2009
NAKŁAD WYCZERPANY