English
Córy Renu i inne kobiety
Cecilie Løveid Córy Renu i inne kobiety Wybór i przekład:
Ewa Partyga
ISBN 978-83-926562-3-4
Panga Pank - Kraków 2009
NAKŁAD WYCZERPANY
 
Teksty: Mewożercy, Wernisaż, Córy Renu

Cecilie Løveid to jedna z najbardziej cenionych współczesnych pisarek norweskich, która od niemal trzydziestu lat pisze najrozmaitsze teksty dla teatru, tłumaczone na wiele języków, grane na różnych scenach europejskich. Jej twórczość nie bez przyczyny okreśła się jako zjawisko osobne, które trudno zamknąć w jednym z trendów obowiązujących w literaturze dramatycznej. Niniejszy tom to pierwsza próba udostępnienia polskiemu czytelnikowi wyboru dramatów, których lektura umożliwi „oswojenie” tej oryginalnej autorki. Dlatego znalazły się tu teksty z różnych okresów jej twórczości, ukazujące zarówno szeroki wachlarz stosowanych przez nią rozwiązań formalnych, jak też wierność pewnym tematom, problemom czy pytaniom. Mewożercy to jeden z jej pierwszych utworów dramatycznych, sztuka radiowa (1982), nagrodzona w 1983 roku Prix Italia, przełożona na kilkanaście języków i grana swego czasu w teatrach radiowych na całym świecie, choć jej akcja została osadzona w kontekście norweskiej historii i obyczajowości. Bohaterką Cór Renu (1996) jest święta Hildegarda z Bingen pokazana jako prorokini i artystka. Natomiast Wernisaż (2005) zawiera wiele motywów autobiograficznych, przede wszystkim jednak tematyzuje kwestię autobiograficznego wymiaru sztuki.


Tłumaczenie zostało sfinansowane przez NORLA. This translation has been published with the financial support of NORLA.