English
Michał Walczak Podróż do wnętrza pokoju. Tom I i II
ISBN 978-83-926562-6-5
Panga Pank - Kraków 2009
 
Teksty: Tom I: Piaskownica, Podróż do wnętrza pokoju, Nocny autobus, Kac.
Tom II: Biedny ja, suka i jej nowy koleś, Polowanie na łosia, Ostatni tatuś, Amazonia

Dwutomowe wydanie dramatów Michała Walczaka, będące autorskim wyborem, to pierwsze podsumowanie twórczości najczęściej wystawianego w kraju i zagranicą, współczesnego dramatopisarza polskiego. Jego utwory w ostatnich 7 latach zostały przełożone na 14 języków. Na scenach teatrów oraz w Teatrze Telewizji powstało ponad 30 spektakli, cieszących się uznaniem krytyki i publiczności. Walczak wypracował własny, niepowtarzalny styl. Bohaterowie prezentowanych w niniejszym wyborze sztuk albo zostają wciągnięci w szaleńczy korkociąg zmieniających się ról, albo – sparaliżowani niemożnością wyboru – nie podejmują gry. Kiedy zaś wyruszają w drogę ku „realnemu życiu” najczęściej wpadają w rozpadlinę, która otwiera się za granicami sceny, gdzie zamiast rzeczywistości zieje wyciemniona nicość. Prezentowany wybór, zbierający sztuki będące dramatyzacją rodzenia się i rozpadu dramatu oraz ponawianych wciąż na nowo podróży w głąb dryfującego w nieważkości świata, stanowi być może znak, że ten etap twórczości Michała Walczaka został zakończony, a wypracowane i udoskonalone w jego trakcie modele i metody zostaną przekroczone.


Wydanie książki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
programu Promocji Literatury i Czytelnictwa