English
Na jeden i kilka głosów. Sztuki włoskie
Na jeden i kilka głosów. Sztuki włoskie Wybór: Ewa Bal
ISBN: 978-83-925040-6-1
Panga Pank - Kraków 2007
 
Teksty: Annibale Ruccello Pięć róż dla Jennifer (tłum. Ewa Bal), Enzo Moscato Urodziny (tłum. Ewa Bal i Francesco Annicchiarico), Enzo Moscato Partytura (tłum. Ewa Bal i Francesco Annicchiarico), Eduardo Erba Maratona di New York (tłum. Monika Woźniak), Fausto Paravidino Dwaj bracia (tłum. Monika Woźniak), Letizia Russo Ślepy tor (tłum. Karolina Porcari), Davide Enia Italia: Brazylia 3:2 (tłum. Ewa Bal)

Antologia, choć jest pierwszą w Polsce próbą zbiorczego przedstawienia współczesnej dramaturgii włoskiej, to jednak nie pretenduje do miana ani obiektywnej, ani kompletnej. Ma być raczej próbą pokazania różnorodności dramaturgicznej współczesnej włoskiej sceny, przede wszystkim pod kątem językowym. We Włoszech bowiem znakomita część repertuaru dramatycznego powstaje nadal nie w tzw. standardowym włoskim języku, jakim sprawnie posługuje się telewizja i prasa, ale w dialekcie, który stanowi stały element krajobrazu języka mówionego tego kraju. Większość z prezentowanych dramatów (poza tekstami Erby i Russo) napisana została przez aktorów-autorów, tak charakterystycznych dla włoskiej produkcji teatralnej.


Książka ukazała się dzięki dofinansowaniu Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie.
La pubblicazione ha ottenuto il contributo finanziario dell’Istituto Italiano di Cultura di Cracovia. Mecenasem jest firma Er.Si. Poland.