English
Suzannah, Austria
Jon Fosse, Cecilie Løveid Suzannah, Austria Przekład: Ewa Partyga
ISBN 978-83-925040-5-4
Panga Pank - Kraków 2007
 
Dwa dramaty autorstwa najciekawszych współczesnych norweskich dramatopisarzy – Jona Fosse i Cecilie Løveid. Oba teksty, choć odmienne tematycznie i formalnie, powstały z inspiracji twórczością Henryka Ibsena i podejmują z nią interesujący dialog. To ciekawe wobec faktu, że zarówno Fosse, jak i Løveid postrzegani są przez norweskich krytyków jako autorzy, których propozycje przyczyniły się do przezwyciężenia starej „ibsenowskiej” tradycji w teatrze i wytyczyły nowe drogi rozwoju norweskiego dramatu. Powstała w 1998 roku Austria inspirowana jest Brandem, a główną bohaterką Suzannah jest żona Ibsena.


Tłumaczenie zostało sfinansowane przez NORLA. This translation has been published with the financial support of NORLA.