English
Kontakt
Wydawnictwo
Format-A
Sieraków 257
32-410 Dobczyce

mail@dramatwspolczesny.pl

Seria wydawnicza Dramat Współczesny
Redakcja: Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Anna Wierzchowska-Woźniak
Projekt logo serii: Katarzyna Pons de Vincent
Projekty okładek: Przemysław Dębowski www.octavo.pl
Skład i łamanie: Piotr Kołodziej piotr@piksel.info
Druk i oprawa: Goldruk www.goldruk.com.pl« Wróć do listy książek