English
Mateusz Borowski
Adiunkt w Katedrze Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską In Search of the Real. New Developments of the European Playwriting of the 1990s obronił na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji, a jej polska wersja ukazała się jako W poszukiwaniu realności (2005). Jego główny obszar badań to najnowszy dramat i teatr europejski i amerykański oraz teoria queer. Zajmuje się także tłumaczeniem tekstów literackich i naukowych. Współredagował monografię Fictional Realities / Real Fictions (Cambridge 2007) oraz antologię polskiej myśli teatralnej XX wieku Theater spielen und denken (Suhrkamp 2008). Wspólnie z Małgorzatą Sugierą zajmuje się także tłumaczeniem tekstów naukowych (m. in. Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego, 2007 oraz Estetyka performatywności Eriki Fischer-Lichte, 2008) i sztuk teatralnych. W serii „Dramat współczesny” ukazały się do tej pory ich tłumaczenia tekstów dla teatru następujących autorów: Lukas Bärfuss, Sybille Berg, Bertolt Brecht, Dirk Dobbrow, Laurent Gaudé, Elfriede Jelinek, Fritz Kater, Händl Klaus, Heiner Müller, Falk Richter, Roland Schimmelpfennig, Werner Schwab, Tim Stafel, Chantal Thomas.
« Wróć do listy książek