English
Dirk Dobbrow
Dirk Dobbrow (ur. 1966) – dramatopisarz i aktor. Po ukończeniu szkoły średniej imał się różnych zawodów, m. in. pracował jako goniec, pielęgniarz i spiker radiowy. W 1996 roku debiutował sztuką Diva (Diwa). Choć inspirowana autentycznymi listami mordercy dzieci Jürgena Bartscha, wykazuje ona mniej podobieństw do dramatu dokumentu niż do silnie rytmizowanych sztuk Thomasa Bernharda. W 1999 roku Dobbrow otrzymał Nagrodę Fundacji Kleista za dramat Legoland, a w 2001 Nagrodę Else Laske-Schüler za sztukę Alina na zachód. Razem z Rajem (2001) tworzą one tak zwaną „trylogię przedmieść” czy „trylogię dorastania”. Wszystkie zostały przetłumaczone na język polski, choć tylko dwie ukazały się drukiem. Legoland w przekładzie Andrzeja Kopackiego opublikował „Dialog” (2000, nr 11), natomiast Raj, również w przekładzie Andrzeja Kopackiego, znalazł się w antologii Wielość teatrów I. Publikowane tu w tłumaczeniu Mateusza Borowskiego i Małgorzaty Sugiery Więzienie powszechne (2002) miało prapremierę polską na scenie Teatru Wybrzeże w Gdańsku.

« Wróć do listy książek

Tego autora