English
Pięć sztuk scenicznych
Erwin Riess Pięć sztuk scenicznych przekłady: Krzysztof Grabczak, Marek Ostrowski
ISBN 978-83-62711-05-5
Panga Pank - Kraków 2011
NAKŁAD WYCZERPANY
 

Riess definiuje teatr jako miejsce, w którym tematem rozważań są możliwości rozwoju społecznego. Rozpatrywanie wariantów postępu demokracji, prowadzone przez fikcyjne postacie, to dla niego siła teatru, gdyż dyskusja o aktualnych sprawach i postawach ludzkich toczy się tu publicznie i „na żywo”, to zaś już od czasów Sofoklesa stanowi samo jądro teatru. Widz nie musi brać w tej dyskusji udziału, lecz równie dobrze stać się ona może dla niego przedmiotem fascynacji.

Książka ukazała się dzięki dotacji Bundeskanzleramt Kunst oraz Konsulatu Generalnego w Krakowie i Austriackiego Forum Kultury