English
Postpolityczność. Antologia nowego dramatu serbskiego
Milena Z. Bogavac, Milena Marković, Maja Pelević, Uglješa Šajtinac, Biljana Srbljanović, Filip Vujošević Postpolityczność. Antologia nowego dramatu serbskiego wybór i redakcja: Goran Injac
ISBN 978-83-62711-02-4
Panga Pank - Kraków 2011
NAKŁAD WYCZERPANY
 

Zjawisko, z którym w ostatnich dekadach spotykamy się w dra­maturgii serbskiej, najlepiej chyba określić mianem hiperproduk­cji tekstów dramatycznych. Współczesny dramat stał się bowiem najbardziej dziś cenioną i znaną na świecie przestrzenią serbskie­go teatru i literatury. Podstawowym założeniem antologii oddawanej w ręce polskich czytelników jest przedstawienie kondycji współczesnego drama­tu serbskiego, a przez to i społeczeństwa, w którym on powstał. Wybór sztuk to w pierwszym rzędzie metaforyczny obraz Ser­bii, a dopiero potem zarys jednej rzeczywistej przestrzeni geo­politycznej, widziany z perspektywy uczestników, a nie obser­watorów. Obraz pewnej heterotopii zamknięty w dramacie jako gatunku.

Teksty: Uglješa Šajtinac Huddersfield (tłum. Łukasz Wieczorek i Gordana Ðurðev-Małkiewicz), Milena Marković Świetlisty las (tłum. Dorota Jovanka Ćirlić), Filip Vujošević HalFlife (tłum. Goran Injac i Joanna Wichowska), Maja Pelević Skórka pomarańczowa (tłum. Dorota Jovanka Ćirlić), Biljana Srbljanović Barbelo, o psach i dzieciach (tłum. Dorota Jovanka Ćirlić), Milena Z. Bogavac Balerina / Gamma Cas (tłum. Joanna Wichowska i Goran Injac)

Książka ukazała się dzięki dotacji Ministerstwa Kultury Republiki Serbii.