English
Georgi Gospodinow
Georgi Gospodinow (ur. 1968) – absolwent filologii bułgarskiej, redaktor pisma „Literaturen westnik” i pracownik naukowy Instytutu Literatury BAN. W 2005 roku wydał drukiem książkę, poświęconą kształtującym się w połowie XX wieku związkom poezji, mediów i reklamy. Publikuje od 1992 roku. Uznawany jest za twórcę i czołowego przedstawiciela bułgarskiego postmodernizmu. Do tej pory ukazały się trzy tomiki jego poezji: Lapidarium (Lapidarium, 1992), Czereszata na edin narod (Czereśnia pewnego narodu, 1996) i Pisma do Gaustin (Listy do Gaustyna, 2003), powieść Estestwen roman (Naturalna powieść, 1999) oraz tom opowiadań I drugi istorii (I inne historie, 2001). Był także współautorem dwóch tomów literackich mistyfikacji – wyborów zawierających utwory nieistniejących pisarzy: Byłgarska christomatija (Bułgarska chrestomatia, 1995) i Byłgarska antołogija (Bułgarska antologia, 1996). Jego pierwsza sztuka teatralna D.J., publikowana w tej antologii, powstała w 2003 roku i w tym samym roku została wystawiona na scenie sofijskiego Teatru Satyrycznego. Gospodinow jest laureatem wielu nagród literackich. Jego utwory były tłumaczone i drukowane w wielu krajach Europy i świata, w tym w Polsce (m.in. „Literatura na Świecie”), gdzie jesienią 2004 roku był gościem i uczestnikiem wrocławskiego Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania.

« Wróć do listy książek

Tego autora