English
Elaine Feinstein

Elaine Feinstein (ur. 1930) – angielska powieściopisarka, poetka i tłumaczka, aktywistka ruchu feministycznego. Publikowaną w tym tomie w przekładzie Mateusza Borowskiego i Małgorzaty Sugiery sztukę Córki Leara przygotowała na zamówienie i w ścisłej współpracy z Women’s Theatre Group, jednym z pierwszych i najdłużej działających feministycznych zespołów teatralnych (Gwenda Hughes, Janys Chambers, Hilary Eblis, Maureen Hibbert i Hazel Maycock).

Zespół Women’s Theatre Group (WTG) powstał na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku jako kobiecy teatr uliczny, lecz formalnie ukonstytuował się dopiero w 1974 roku. Do dziś uważa się go za źródło najbardziej radykalnych propozycji odnowienia teatru jako instytucji i przedsiębiorstwa, między innymi przez stosowanie kolektywnych metod pracy twórczej, budowanie przedstawień w oparciu o improwizacje, dbałość o wielonarodowość i wieloetniczność obsady, całkowitą rezygnację z hierarchicznych, konkurencyjnych struktur, typowych dla instytucjonalnego teatru, zdominowanego przez mężczyzn, a także wystawianie spektakli w miejscach nieteatralnych. Do najbardziej znanych przedstawień WTG należy grany głównie dla młodzieży My Mother Says I Never Should (1973) o pierwszych doświadczeniach seksualnych, adresowany do dorosłych In Our Way (1978) na temat seksistowskiej dyskryminacji kobiet w ich miejscach pracy, czy przygotowany we współpracy ze znaną brytyjską dramatopisarką Timberlake Wertenbaker New Anatomie (1981) o kobietach przebierających się za mężczyzn w XIX wieku. W 1990 roku zespół WTG zmienił instytucjonalny status i nazwę na Sphinx Theatre Company, aby – jak deklarowali jego członkowie – zejść z barykad i wejść do mainstreamu”.

Kolektywna praca w przypadku Córek Leara przebiegała w kilku etapach. Najpierw aktorki z WTG i Feinstein dyskutowały wspólnie nad głównymi ideami przygotowywanego spektaklu. Następnie Feinstein już samodzielnie napisała tekst. Niestety, nie spotkał się on z aprobatą zespołu. W serii spotkań warsztatowych została wypracowana nowa wersja, która stała się podstawą przedstawienia pokazywanego w ramach tournee w 1987 roku.

Jak często bywa w przypadku prac kolektywnych, różne źródła i komentatorzy komu innemu przypisują autorstwo tak scenariusza przedstawienia Córki Leara w programie i na plakatach, jak opublikowanego później tekstu sztuki Córki Leara. W jego pierwszym wydaniu znalazła się choćby informacja, że autorką pomysłu jest Elaine Feinstein, natomiast sama sztuka została napisana przez takie wymienione z imienia i nazwiska osoby, jak Adoja Andoh, Janys Chambers, Gwenda Hughes, Polyy Irvin, Hazel Maycock, Lizz Poulter i Sandra Yaw. Jak więc widać, ta lista różni się znacznie od tej, którą podajemy wyżej za Lizbeth Goodman i jej Contemporary Feminist Theatres (Routledge 1993).

« Wróć do listy książek

Tego autora