English
Córki Leara i inne parafrazy
Rodrigo García, Werner Schwab, The Women's Theatre Group i Elaine Feinstein Córki Leara i inne parafrazy przekłady: Mateusz Borowski i Małgorzata Sugiera, Agnieszka Stachurska
ISBN 978-83-62711-01-7
Panga Pank - Kraków 2011
NAKŁAD WYCZERPANY
 

Tom Córki Leara i inne parafrazy zawiera wybrane wariacje na temat Króla Leara oraz Troilusa i Kresydy pochodzące z odmiennych kręgów kulturowych, które odzwierciedlają również wzrastające zainteresowanie przeróbkami dramatów Szekspira w globalnych i lokalnych kontekstach. Sztuki te ilustrują najnowsze tendencje dramatopisarskie – rozwój nowych strategii pisania utworów scenicznych oraz przemiany w postrzeganiu związków między dramatem a teatrem.

Teksty: Werner Schwab Szaleństwo Troilusa i teatr Kresydy (tłum. Małgorzata Sugiera i Mateusz Borowski), Rodrigo García Król Lear (tłum. Agnieszka Stachurska) , Women’s Theatre Group and Elaine Feinstein Córki Leara (tłum. Małgorzata Sugiera i Mateusz Borowski)

Książka ukazała się dzięki dotacji Bundeskanzleramt Kunst oraz Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie.