English
Jak egoista Johann Fatzer poszedł na dno
Bertolt Brecht Jak egoista Johann Fatzer poszedł na dno przekład: Mateusz Borowski
i Małgorzata Sugiera
ISBN 978-83-929429-9-3,
Panga Pank, Kraków 2011
 
Heiner Müller, Materiał do Fatzera:
"To najlepszy tekst XX stulecia, pod względem jakości języka, gęstości myśli. Jego jakość wynika bezpośrednio z szoku w zetknięciu z wielkim miastem. Brecht przybył do Berlina, mieszkał w mansardzie, na jej ścianie zawiesił plan miasta. Czekając na rewolucję, wpinał kolejne chorągiewki tam, gdzie powstawały komórki komunistyczne… (…)

Dla mnie moralne oburzenie na terroryzm nie ma znaczenia i jest czystą hipokryzją, dlatego za kluczowe uważam to zdanie z Fatzera Brechta, gdzie pojawia się słowo „pokora”. Zabijać z pokorą to z punktu widzenia teologii zapalne jądro terroryzmu. Nie ma żadnego wyjścia, to ludzki paradoks."