English
Kolizje. Antologia nowego dramatu węgierskiegoKolizje. Antologia nowego dramatu węgierskiego
Kolizje. Antologia nowego dramatu węgierskiego Wybór: Patrícia Pászt
przekłady: Jolanta Jarmołowicz, Elżbieta Sobolewska, Jerzy Czech
ISBN 978-83-929429-8-6
Panga Pank, Kraków 2010
NAKŁAD WYCZERPANY
 

Antologia ta to kontynuacja projektu Cen­trum Węgierskiego w Krakowie z roku 2003. Ukazała się po polsku jednocześnie z węgierskojęzyczną antologią polskich dra­matów. Powstała w okresie wielkich zmian w trendach dramatopisarskich. W przypadku tego teatru tekst nie odgrywa roli głównego bohatera, lecz jest jedynie częścią składową całego spektaklu. Na początku XXI wieku teatr i dramat szukają swojego miejsca. Po epoce teatru podejmującego szerokie zagadnienia społeczne, poruszającego wielkie grupy, nadszedł czas opowieści o tych, co przegrali w procesie przemian społecznych, lub o uczuciach wła­ściwych dla wąskiego obszaru życia prywatnego, często ze spe­cjalnie przerysowanymi postaciami. Małe społecz­ności ukazane w intymnym środowisku. Nadal otwarte pozosta­je oczywiście pytanie, czy ten kierunek się ustabilizuje i wzmoc­ni, czy pozostanie tylko przejściowym zjawiskiem.

Publikacja dofinansowana ze środków Hungarian Book Foundation www.hungarianbookfoundation.hu