English
Z zaginionego świata
Fritz Kater Z zaginionego świata przekład: Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera
ISBN 978-83-929429-4-8
Panga Pank, Kraków 2010
 

Publikowany w serii Dramat Współczesny tom sztuk Z zaginionego świata zawiera trzy teksty niemieckiego dramatopisarza Fritza Katera. Podejmują one problematykę niedawnych przemian historycznych oraz społeczno-politycznych w Niemczech i Europie, ze swoistej dla Katera perspektywy. Pierwszy tekst nosi prowokująco rozbudowany tytuł Tylko dlatego, że jakiś facet spuścił się na ciebie i potem porzucił albo moja mała szosa wołokołamska 6 (1995) i już w tytule czytelnie nawiązuje do twórczości Heinera Müllera, a zwłaszcza jego cyklu Szosa wołokołamska I-V. Drugi tekst, zatytułowany Wineta (2001), to opowieść o jednym z tych, którzy wyjechali za żelazną kurtynę, ale po krótkim pobycie w nowym, lepszym świecie powracają na stare śmiecie, żeby spróbować odnaleźć utracony sens życia. Natomiast Heaven (2007) jeszcze raz powraca do powracającego uparcie w twórczości Katera motywu Winety, zaginionej wyspy-rajskiego ogrodu, choć tym razem w bardziej aktualnym kontekście dzisiejszego zglobalizowanego świata, cierpiącego na brak życiodajnych wizji przyszłości i marzeń. Wybrane teksty nie tylko pochodzą z różnych etapów twórczości Katera. Zostały dobrane w taki sposób, żeby nieco inaczej podejmowały podstawowy dla całego tomu temat relacji kształtu współczesnego społeczeństwa Europejskiego z przeszłością i nadawały mu odmienną dramatyczno-teatralną postać. W konsekwencji każdy z nich inaczej projektuje również swojego odbiorcę oraz relację między sceną a widownią.

Przekład dramatu”Tylko dlatego, że jakiś facet spuścił się na ciebie i potem porzucił albo moja mała szosa wołokołamska 6” został sfinansowany przez Dom Norymberski w Krakowie.

Przekład dramatu ”Heaven” został sfinansowany przez Narodowy Stary Teatr w Krakowie w ramach projektu Wanderlust Międzynarodowe Partnerstwo Teatrów organizowanego przez Kulturstiftung des Bundes