English
Carles Batlle
Carles Batlle (ur. 1963) należy do pokolenia „nowych dramatopisarzy”, którzy debiutowali w latach dziewięćdziesiątych. Jego pierwszą sztuką była Sara Bernhardt i Eleonora (1995), dramat konfrontujący dwie wielkie artystki sceny – Sarah Bernhardt i Eleonorę Duse. Poza twórczością dramatyczną Batlle zajmuje się z powodzeniem krytyką teatralną oraz historią i teorią dramatu – jest autorem prac na temat wybranych tematów z historii teatru katalońskiego, m.in. Adrià Gual (1891-1902): per un teatre
simbolista
(2001). Wykłada dramaturgię w Institut de Teatre i prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie. Od wielu lat związany jest z tamtejszym teatrem Sala Beckett,
gdzie wystawił m.in. Combat (Walka, 1998) i Suite (Apartament, 2000) – ta ostatnia sztuka otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Autorów i Wydawców w 1999 roku. Jest pomysłodawcą i koordynatorem
Międzynarodowych Warsztatów Dramaturgicznych (Obrador Internacional de Dramatúrgia), działających przy teatrze Sala Beckett, zorientowanych na wymianę międzynarodową oraz szkolenie i promowanie twórczości młodych dramatopisarzy, między innymi w formie bazy danych, umożliwiającej korzystanie
z przekładów. Batlle zainicjował wydawanie przez teatr Sala Beckett pisma teatralnego „Pausa”. Problem konfl iktów kulturowych i przemian cywilizacyjnych w Europie pojawił się w jego kilku najnowszych utworach, m.in. w sztuce Les veus de Iambu (Głosy z Iambu, 1999), Oasi (Oaza, 2003), Temptació (Pokusa, 2004) czy Trànsits (Tranzyt, 2007). Ta ostatnia sztuka została przygotowana w ramach cyklu „Rok współczesnych autorów katalońskich”, zorganizowanego przez teatr Sala Beckett. Prezentowana tu w przekładzie Anny Sawickiej Pokusa, tłumaczona na hiszpański, francuski, niemiecki, włoski i portugalski, przed katalońską premierą została przedstawiona na festiwalu teatralnym w Berlinie w 2004 roku. Należy ona to ostatniego etapu tzw. „realizmu relatywnego”, dominującego dotąd w tekstach
Batlle’a. W tej chwili jego poszukiwania artystyczne idą w kierunku estetyki redukcji.

« Wróć do listy książek

Tego autora
Ulisses na tratwie. Antologia sztuk katalońskich