English
Stawert Parker
Stewart Parker (1941-1988) – dramatopisarz urodzony w Belfaście w robotniczej rodzinie protestanckiej. W trakcie studiów na Queen’s University w Belfaście w latach sześćdziesiątych był członkiem grupy poetyckiej, do której należeli między innymi Seamus Heaney, Bernard MacLaverty i Derek Mahon. Współpracował z dziennikiem „Irish Times” jako krytyk muzyczny. Po przeprowadzce do Londynu pisał sztuki radiowe, telewizyjne i teatralne. Po jego przedwczesnej śmierci ufundowano nagrodę im. Stewarta Parkera przyznawaną dorocznie najlepszemu debiutantowi w dziedzinie dramatopisarstwa. Za Spokesong (Muzyka kół), swoją pierwszą sztukę teatralną, Parker otrzymał nagrodę Evening Standard dla najbardziej obiecującego dramatopisarza 1987 roku. Zielone Świątki (1987), zdecydowanie najbardziej znany i prawdopodobnie jego najlepszy dramat, który w niniejszym tomie publikujemy w przekładzie Mateusza Borowskiego i Małgorzaty Sugiery, przyniósł mu Harvey’s Irish Theatre Award. Sztuka ta i dramaty Heavenly Bodies (Boscy umarli, 1984) i Northern Star (Gwiazda polarna, 1984) złożyły się na trylogię wydaną pod tytułem Th ree Plays for Ireland (Trzy sztuki dla Irlandii). Parker jest również autorem sztuk radiowych Th e Iceberg (Góra lodowa, 1975) i Th e Kamikaze Ground Staff Reunion Dinner (Kamikadze idą na obiad, 1980) oraz telewizyjnych I’m A Dreamer, Montreal (Jestem marzycielem, Montreal, 1979), Iris in the Traffic, Ruby in the Rain (Iris na drodze, Ruby w deszczu, 1981), Joyce in June (Joyce w czerwcu, 1981), Radio Pictures (Obrazki radiowe, 1985), Blue Money (Błękitne pieniądze, 1985), Lost Belongings (Zguba, 1987). Jego zbiór artykułów i recenzji ukazał się pod tytułem Dramatis Personae and Other Writings (Dramatis personae i inne teksty). Dramaty Parkera charakteryzują się połączeniem elementów świata nadprzyrodzonego i efektów surrealistycznych z realizmem języka i dialogu. Wszystkie jego utwory ukazują losy jednostek zmuszonych do konfrontacji z historycznymi uwarunkowaniami życia w Irlandii, targanej politycznymi niepokojami. Jego bohaterowie to w przeważającej mierze osoby silne, nietuzinkowe, z ogromnym potencjałem sił witalnych, które pomagają im rozerwać gorset politycznej ideologii. Wiele jego utworów napisanych zostało z perspektywy historycznej, ukazując kilka pokoleń postaci. W Spokesong obserwujemy życie kilkupokoleniowej rodziny, żyjącej w XX wieku w Irlandii Północnej. Northern Star to historia Irlandii ukazana przez pryzmat biografii i znanych irlandzkich dramatopisarzy od Sheridana do Becketta.

« Wróć do listy książek

Tego autora