English
Polityka, historia, tożsamość. Antologia współczesnego dramatu irlandzkiego
Polityka, historia, tożsamość. Antologia współczesnego dramatu irlandzkiego przekład: Mateusz Borowski, Michał Lachman, Michał Oleszczyk, Małgorzata Sugiera
ISBN 978-83-929429-2-4
Panga Pank, Kraków 2009
 
Wszystkie zamieszczone w tej antologii utwory powstały między połową lat siedemdziesiątych a połową lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i stanowią skromny wybór z szerszego repertuaru irlandzkiej klasyki, która obecna jest na scenach angielskich i europejskich od wielu lat. Nie chodzi tu jednak tylko i wyłącznie o fakt, że utwory te nie uległy przedawnieniu i wciąż zachowują swą aktualność. Klasyczność prezentowanego w antologii dorobku bierze się również z tego, że wybrane przez nas sztuki mają niemalże status tekstów źródłowych, czyli takich, które wyznaczają zakres tematyczny i horyzont światopoglądowy pisarstwa lat dziewięćdziesiątych i późniejszego. Innymi słowy, niewiele można znaleźć sztuk powstałych w Irlandii w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i na początku nowego stulecia, które poruszają zagadnienia i problemy wcześniej nie ukazane przez takich twórców, jak prezentowani tu Hugh Leonard, Stewart Parker, Sebastian Barry, Billy Roche czy Christina Reid. Zatem dramaty tych pisarzy stanowią pod względem formalnym i tematycznym istotne podglebie, na którym wyrosła irlandzka stylistyka groteskowego brutalizmu lat dziewięćdziesiątych XX wieku; stylistyka łącząca w sobie elementy i motywy brytyjskiej szkoły brutalizmu właśnie z tak charakterystycznymi klimatami tradycji teatralnej Szmaragdowej Wyspy.

Ksiażkę wydano dzięki wsparciu ze środków Ireland Literature Exchange w Dublinie.

www.irelandliterature.com info@irelandliterature.com